Thay đổi quan trọng của chương trình Express Entry ngày 19-11-2016

Express Entry là chương trình định cư Canada theo diện lao động dành cho những cá nhân có trình độ cao và có khả năng đóng góp cao nhất cho kinh tế Canada. Và những thay đổi mới về cách tính điểm trong hệ thống Express Entry đã được công bố chính thức và sẽ có hiệu lực vào ngày 19/11/2016. Trước những thay đổi này, sẽ mang lại nhiều lợi thế định cư Canada cho sinh viên quốc tế và những hồ sơ nộp định cư bên ngoài Canada sẽ có nhiều sự cạnh tranh hơn.

Chính sách thay đổi mới định cư tại Canada

Chính sách thay đổi mới định cư tại Canada

Những thay đổi mới sẽ được áp dụng cho các chương trình Federal Skilled Worker Class; Federal Skilled Trades Class và Canadian Experience Class thông qua hệ thống định cư Express Entry.

Tóm tắt những thay đổi quan trọng nhất của Express Entry

1. Học tập tại Canada: Bằng cấp tại Canada sẽ có điểm cao hơn bằng cấp tương đương ngoài Canada 15 hoặc 30 điểm.
2. Việc làm: Job offers hợp lệ sẽ có thể giúp cộng 50 hoặc 200 điểm.
3. Thời gian chuẩn bị và nộp hồ sơ: tăng từ 60 ngày lên 90 ngày
4. Phạm vi áp dụng: Thay đổi áp dụng cho cách tính điểm trong hệ thống Express Entry và ảnh hưởng đến các chính sách xin định cư Canada theo chương trình Express Entry, bao gồm:

  • Federal Skilled Worker Class
  • Federal Skilled Trades Class
  • Canadian Experience Class
Chính sách định cư Canada

Chính sách định cư Canada

Cách tính điểm trong hệ thống Express Entry áp dụng trong thời gian 01.01.2015 – 19.11.2016 không có sự ưu tiên dành cho người học trong Canada. Tuy nhiên, theo cách tính điểm mới trong hệ thống Express Entry được áp dụng từ ngày 19.11.2016 thì người tốt nghiệp tại Canada sẽ được cộng thêm điểm so với bằng cấp cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ tương đương ở ngoài Canada. Trong đó có hai nhóm được ưu tiên là:

  • Nhóm skill level A (NOC A): Người tốt nghiệp bậc đại học, thạc sĩ, hoặc tiến sĩ tại Canada sẽ được cộng thêm 30 điểm. Nói cách khác, người tốt nghiệp đại học tại Canada sẽ được cao hơn 30 điểm so với một người tương tự tốt nghiệp đại học ngoài Canada.
  • Nhóm skill level B (NOC B): Người tốt nghiệp Diploma hoặc chứng chỉ postgraduate tại Canada sẽ được cộng thêm 15 điểm.

Với sự thay đổi mới này sẽ gia tăng số lượng sinh viên quốc tế du học Canada 2016 định cư khi đã hoàn thành một chương trình giáo dục tại quốc gia này và số lượng hồ sơ nộp bên ngoài Canada sẽ có nhiều cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó cùng với kế hoạch định cư 2017: Federal Skilled Trades Class và Canadian Experience Class, Federal Skilled Worker Class sẽ tăng số lượng người nhập cư lên 23% và chương trình PNP là 51.000 người, sẽ càng mở rộng hơn nữa cơ hội định cư dành cho sinh viên quốc tế đang học tập tại Canada.

Xem thêm: Cách chứng minh tài chính du học Canada đơn giản

Leave a Comment